Słowniczek najbardziej powszechnych terminów związanych z reklamą w przestrzeni publicznej.
Szyld

Element np. w formie tablicy zawieszonej nad wejściem do lokalu, informujący o prowadzonej w danym miejscu działalności gospodarczej. Bardziej szczegółowe rozróżnienie szyldu oraz reklamy określają i regulują akty prawne.

źródło: Dobre Praktyki

img_29832

Szyld zakładu pani E. Tokarskiej

Semafor

Inaczej szyld semaforowy, zamocowany prostopadle (lub pod kątem) do ściany budynku.

źródło: Dobre Praktyki

Witryna

Okno wystawowe lub gablota, znajdująca w sklepie lub lokalu usługowym, najczęściej na froncie lokalu.

Liternictwo

Iiternictwo dotyczy pojedynczych napisów i tworzenia specjalnie dla tych napisów indywidualnych krojów liter o unikalnym wyglądzie.

Znaki mogą być bardziej umowne i nie jednoznacze jak litery zaprojektowane z myślą o typografii.

sporzywczy2

„Spożywczy” przy ulicy Zygmunta Krasińskiego 19

Wyszukaj